web2.png

Jak prapor řádně vysvětit

Závazný postup pro svěcení praporu –
standarty
Podle dochovaných tradic z poloviny 18. století, poprvé kodifikovaných ve vojenských
předpisech v 19. století.
Nový prapor – standarta je před svěcením uložen v kostele, kapli či jiném svatostánku určeném
pro dotyčný pluk.
V den stanovený pro svěcení praporu – standarty nastoupí pluk ve slavnostních uniformách, se
všemi válečnými dekoracemi a se starým praporem – standartou před posádkovým kostelem (kaplí či
improvizovaným polním oltářem aj.). Nástupu se zúčastní plukovní hudba či trubači u jezdectva.
V kostele či vyhrazeném polním stanu střeží prapor dvě čestné stráže. Praporečník se postaví čelem
k oltáři.
V kostele nastoupí celý štáb pluku a starší důstojníci s výjimkou nejstarších velitelů, kteří se již
v kostele nacházejí na čestných místech.
Důstojníci se v kostele řadí podle svých hodností a služebního věku.
Je sloužena slavnostní mše.
Na počátku svěcení praporečník pokleká na jedno koleno, sklání prapor – standartu. Důstojníci
určení jako čestná stráž praporu – standarty v tomto okamžiku tasí šavle.
Po ukončení církevního obřadu svěcení vychází praporečník (zasloužilý poddůstojník) s praporem
– standartou z kostela v doprovodu čestné stráže a důstojníků. Před nastoupeným plukem je uprostřed
umístěn stůl, na nějž praporečník pokládá prapor.
Kněz zatlouká do žerdě praporu výsostné tři hřeby na počest Boží. Ve jménu Boha Otce, Syna
i Ducha Svatého.
Velitel pluku zatlouká po něm rovněž tři hřeby:
hřeb ve Jménu Jeho Císařského Veličenstva,
hřeb ve jménu svém,
hřeb za celý pluk.
Potom je vysoko a s úctou pozdvižen symbol staré cti a slávy pluku – starý prapor – standarta –
a všichni jej naposledy sledují pohledem. Velí se „K modlitbě!“. Po ní je vysoko zdvižen nový prapor –
standarta a uctivě zdraven celým nastoupeným plukem. Starý prapor – standarta je pak uložen v posádkovém
kostele či jiném, k tomu určeném svatostánku, případně na čestném místě.
Griekl, P. Anton: Vorschriften in Militär- Angelegenheiten, Graz 1892
Převzato z knihy: Pod císařským praporem, nakladatelství Elka Press, Praha 2003.
26.05.2010 15:26:44
Štěpán Bílek
OSTROSTRELCI střelec OSTROSTŘELEC střelectví STŘELBA historie PUŠKY kulové RAKOUSKO vojáci VETERÁNI terče UNIFORMY kanón ŠPELEC kvéry zbraně PALNĚ prach PRACHOVNICE perkus PERKUSNÍ medaile sbor BRATRSTVO válečné OLD KAČABA pochod SALVA slavnostní PARÁDA
van-wesemael@seznam.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one